Pel tancament immediat de la central nuclear de Cofrents · Por el cierre inmediato de la central nuclear de Cofrentes

diumenge, 18 de maig de 2014

Marxa a Cofrents 2014


La plataforma Tanquem Cofrents fa la seua marxa anual a Cofrents en el 30 aniversari d'aquesta central


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a les principals organitzacions ecologistes del País Valencià així com a sindicats i altres entitats socials, ha realitzat la seua tradicional marxa anual a la central nuclear de Cofrents en el matí de hui, diumenge 18 de maig.

La marxa, que ha transcorregut en un ambient festiu des del poble de Jalance fins a l'accés a la central, ha agrupat unes 500 persones procedents majoritàriament de València, Alacant i Alcoi, des d'on s'han organitzat autobusos.

Els participants vestien camisetes grogues i negres, i portaven globus dels mateixos colors, al·ludint al símbol de l'energia nuclear. Ha cridat particularment l'atenció un "drac nuclear" que ha anat recorrent i dansant amunt i abaix per tota la columna de la manifestació.

En acabar la manifestació s'ha llegit un manifest demanant el tancament de les centrals nuclears i la implantació d'un sistema elèctric net, sostenible i barat per al consumidor. També s'ha celebrat el fet que la central de Garoña continue tancada i la recent victòria del moviment antinuclear a Taiwan, que ha aconseguit amb les seues massives mobilitzacions que es paralitze la posada en marxa d'una nova central nuclear (Lungmen-3) i la construcció d'una altra (Lungmen-4) fins que no se celebre un referèndum sobre el seu destí. I finalment s'han explotat els globus que portaven, com a símbol de la fi de l'energia nuclear.

Portaveus de Tanquem Cofrents han explicat que consideren especialment oportú que aquesta marxa es realitze en l'equador de la campanya electoral al Parlament Europeu, al debat de la qual vol contribuir, ja que el model del sistema elèctric i, en general, energètic que desenvoluparà la Unió Europea és un dels temes claus del futur d'Europa i d'aquesta campanya electoral.

Han declarat també que la ciutadania espanyola ha de decidir si opta per unir-se a la via de l'abandó de l'energia nuclear i a una transició ràpida a un sistema basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables, com ho estan fent, entre altres, Alemanya, Bèlgica, i fins i tot, en part, França, o aposta pel model basat en les nuclears, els combustibles fòssils i la marginació de les energies renovables que defensa l'actual govern espanyol. Un model, aquest últim, que, per descomptat, no persegueix el bé comú, sinó continuar mantenint l'statu quo de l'oligopoli energètic, perquè puguen continuar obtenint els enormes i indecents beneficis de què han gaudit des de fa molts anys, encara que siga a costa de la salut i la seguretat de la societat valenciana i de les generacions futures.


Manifest Marxa a Cofrents 18-5-2014
Amics i amigues: ací estem un any més en la marxa a Cofrents. Un any més vells nosaltres i també la central, que compleix enguany trenta anys de funcionament, sobrepassant en cinc la vida útil per a la qual va ser inicialment dissenyada.

Trenta anys en els quals ha patit múltiples avaries i problemes, incloses fuites radioactives.

Trenta anys que han deixat la central cada vegada més deteriorada i, per tant, amb cada vegada major risc d'accident.

Trenta anys en els quals ha produït més de 1.000 tones de residus radioactius d'alta activitat, les substàncies més tòxiques i perilloses que hi ha, i que estan a prop de desbordar les piscines on s'emmagatzemen.

Trenta anys en què ha evaporat cada any més de 10.500 piscines olímpiques de la millor aigua del Xúquer, mentre el riu s'asseca en el seu curs baix.

Trenta anys en què Iberdrola ha obtingut amb aquesta central uns beneficis indecents, a costa de posar en risc la nostra salut i la nostra seguretat.

Molts anys en què, amb la complicitat del govern, es manté funcionant sense descans, mentre s'obliga a parar els molins i els parcs solars quan es produeix massa energia.

Trenta anys, que són molts, massa anys, per a viure amb aquesta autèntica espasa de Dàmocles sobre els nostres caps.

Per tots aquests i molts més motius, i sobretot, perquè ens preocupa el futur dels nostres fills, exigim el tancament urgent d'aquesta central de Cofrents i de la resta de nuclears, i la transició ràpida a un sistema elèctric diferent. Un sistema net, sostenible i descentralitzat. Un sistema més barat per al consumidor, més generador de llocs de treball i que ens done independència energètica. És a dir, un sistema basat en l'estalvi i eficiència energètica i en l'ús de les energies renovables.

Per tot açò ens manifestem ací i ara, amb l'exemple i la inspiració de les notícies de fa menys d'un mes a Taiwan. Un país on les mobilitzacions ciutadanes han aconseguit que es paralitze la posada en marxa d'un reactor nuclear i la construcció d'un altre fins que se celebre un referèndum en què la ciutadania puga decidir quin model energètic vol.


Aixi, per a acabar, amb el convenciment que, també en els temes energètics, la mobilització ciutadana és el camí per a canviar les coses, cridem junts
“Tanquem Cofrents, i totes les altres!”

Marcha a Cofrents 2014


La plataforma Tanquem Cofrents realiza su marcha anual a Cofrents en el 30 aniversario de esta central

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas, así como a sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, ha realizado su tradicional marcha anual a la central nuclear de Cofrents en la mañana de hoy, domingo 18 de mayo.

La marcha, que ha transcurrido en un ambiente festivo desde el pueblo de Jalance al acceso a la central, ha agrupado a unas 500 personas procedentes en su mayoría de Valencia, Alicante y Alcoi, desde donde se han fletado autobuses.

Los participantes vestían camisetas amarillas y negras, y portaban globos de los mismos colores, aludiendo al símbolo de la energía nuclear. Ha llamado particularmente la atención un ”dragón nuclear” que ha ido recorriendo y danzando arriba y abajo por toda la columna de la manifestación.

Al término de la manifestación se ha leído un manifiesto pidiendo el cierre de las centrales nucleares y la implantación de un sistema eléctrico limpio, sostenible y barato para el consumidor. También se ha celebrado que la central de Garoña siga cerrada, y la reciente victoria del movimiento antinuclear en Taiwan, que ha conseguido con sus masivas movilizaciones que se paralicen la puesta en marcha de una nueva central nuclear (Lungmen-3) y la construcción de otra (Lungmen-4) hasta la celebración de un referéndum sobre su destino. Y finalmente se han explotado los globos que llevaban, como símbolo del fin de la energía nuclear.

Portavoces de Tanquem Cofrents han explicado que consideran especialmente oportuno que esta marcha se realice en el ecuador de la campaña electoral al Parlamento Europeo, a cuyo debate quiere contribuir, ya que el modelo del sistema eléctrico y, en general, energético que va a desarrollar la Unión Europea es uno de los temas claves del futuro de Europa y de esta campaña electoral.

Han declarado también que la ciudadanía española debe decidir si opta por unirse a la vía del abandono de la energía nuclear, y una transición rápida a un sistema basado en el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, como están haciendo, entre otros, Alemania, Bélgica, e incluso, en parte, Francia, o apuesta por el modelo basado en las nucleares, los combustibles fósiles y la marginación de las energías renovables que defiende el actual gobierno de España. Un modelo, este último, que, desde luego, no persigue el bien común, sino seguir manteniendo el estatus quo del oligopolio energético, para que puedan seguir obteniendo los enormes e indecentes beneficios de los que han venido disfrutando desde hace muchos años, aunque sea a costa de la salud y la seguridad de la sociedad valenciana y de las generaciones futuras.


Manifiesto Marcha a Cofrents 18-5-2014
Amigos y amigas: aquí estamos una año más en la marcha a Cofrentes. Un año más viejos nosotros y también la central, que cumple este año treinta años de funcionamiento, sobrepasando en cinco la vida útil para la que fue inicialmente diseñada.

Treinta años en las que ha sufrido múltiples averías y problemas, incluidas fugas radioactivas.

Treinta años que han dejado a la central cada vez más deteriorada, y por tanto con cada vez mayor riesgo de accidente.

Treinta años en las que ha producido más de 1.000 toneladas de basura radioactiva de alta actividad, las sustancias más tóxicas y peligrosas que existen, y que están cerca de desbordar las piscinas en que se almacenan.

Treinta años en que han evaporado cada año más de 10.500 piscinas olímpicas de la mejor agua del Xuquer, mientras el rio se seca en su curso bajo.

Treinta años en que Iberdrola ha obtenido con esta central unos beneficios indecentes, a costa de poner en riesgo nuestra salud y nuestra seguridad.

Muchos años, en que con la complicidad del gobierno, se mantiene funcionando sin descanso, mientras se obliga a parar a los molinos y los parques solares cuando se produce demasiada energía.

Treinta años, que son muchos, demasiados, años para vivir con esta autentica espada de Damocles sobre las cabezas.

Por todos estos y muchos más motivos, y sobre todo, porque nos preocupa el futuro de nuestros hijos, exigimos el cierre urgente de esta central de Cofrentes y de las demás nucleares. Y la transición rápida a un sistema eléctrico diferente. Un sistema limpio, sostenible y descentralizado. Un sistema más barato para el consumidor, más generador de puestos de trabajo, y que nos de independencia energética. Es decir, un sistema basado en el ahorro y eficiencia energética y el uso de las energías renovables.

Por todo ello nos manifestamos aquí y ahora, con el ejemplo y la inspiración de las noticias de hace menos de un mes en Taiwan. Un país donde las movilizaciones ciudadanas han conseguido que se paralice la puesta en marcha de un reactor nuclear y la construcción de otro hasta que se celebre un referéndum en que la ciudadanía pueda decidir que modelo energético quiere.

Así, para acabar, con el convencimiento de que, también en los temas energéticos, la movilización ciudadana es el camino para cambiar las cosas, gritemos juntos “Tanquem Cofrents, i totes les altres!”