Pel tancament immediat de la central nuclear de Cofrents · Por el cierre inmediato de la central nuclear de Cofrentes

dijous, 23 de març de 2017

Mocions als ajuntaments pel tancament de Cofrents

[más abajo, en castellano]

La central nuclear de Cofrents, que està situada solament a 63 km de València i 75 d’Albacete en línia recta, va caducar en 2011 i cada any de funcionament extra resulta més perillosa. A l’empresa propietària, Iberdrola, li produix milers de milions d’€ de beneficis però ens fica en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellano-manxecs i no se’n sap quants més si ocorre un accident com els de Fukushima o Txernobil. A banda, els residus radioactius que genera seran perillosos durant milers d’anys i hauran de deixar-se com a herència maleïda a les generacions futures...

Tot això resulta encara més greu i criticable si tenim en compte que ja existeixen alternatives viables ecològica i econòmicament per generar l’electricitat que consumim: l’eficiència i les energies renovables. Nosaltres som pobres en combustibles fòssils, energia hidràulica, fins i tot en urani, però en canvi són molt rics en energia solar i en tenim de sobra per autoabastir-nos: 1600 kwh/m2·any. Sols necessitem que els governs legislen pensant en els ciutadans i la natura, no en les corporacions elèctriques; com estan fent ja a d’altres països com Alemanya, on estan aplicant el nou model energètic i tancaran l’última central nuclear el 2022.

En eixe sentit i dins la campanya pel tancament de Cofrents que hem encetat, els grups que composem la plataforma Tanquem Cofrents  estem presentant als ajuntaments aquesta moció, en la qual proposem que aquests s’adrecen a la Generalitat Valenciana i el Govern Central per demanar:
 1. El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en març de 2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.
 2. Que no s’autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins els terrenys de la central nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat d’emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament en 2.021.
 3. Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies renovables per a permetre l’autoconsum de balanç net, tal i com es fa a d’altres països. I fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics, que s’amortitzen en 4 anys amb l’electricitat que estalvien.
 4. Eliminar definitivament les “portes giratòries” que permeten endollar ex membres del govern en les grans empreses elèctriques perquè aquestes dirigisquen amb ells la política energètica del país, augmentant encara més la corrupció política existent.
De moment la moció s’ha aprovat ja en els municipis de L’Alcúdia, Alberic, La Pobla Llarga, Alzira, Cullera, Corbera, Vall d’Uixó, Sagunt i Xest. I s’ha presentat per a ser tractada durant el plenari d’aquest mes als ajuntaments d’Alacant, València, Castelló, Alcoi, Gandia, Carcaixent, Algemesí, La Barraca, Callosa d’En Sarrià, Manuel, Ènova, Godella…

I ara anem a demanar a tots els partits que presenten la moció als municipis on estan i l’aproven per a pressionar i demostrar l’oposició de la majoria de la població a aquesta font d’energia, que sols beneficia als amos d’Iberdrola i ens perjudica al 99’99 % de la població.Mociones a los ayuntamientos por el cierre de Cofrentes 

La central nuclear de Cofrentes, que está situada solamente a 63 km de Valencia y 75 de Albacete en línea recta, caducó en 2.011 y cada año de funcionamiento extra resulta más peligrosa. A la empresa propietaria, Iberdrola, le genera miles de millones de € pero nos pone en peligro a 5 millones de valencianos, 2 millones de castellano-manchegos y no se sabe cuántos más en caso de accidente parecido a los habidos en Fukushima o Txernobil. Además, los residuos radiactivos que produce serán peligrosos durante miles de años y se dejarán como herencia maldita a las generaciones futuras...

Todo ello resulta todavía más grave y criticable si tenemos en cuenta que ya existen alternativas viables ecológica y económicamente para generar la electricidad que consumimos: la eficiencia y las energías renovables. Nosotros somos pobres en combustibles fósiles, energía hidráulica, incluso en uranio, pero en cambio somos muy ricos en energía solar, tenemos de sobra para autoabastecernos: 1600 kwh/m2·año. Sólo necesitamos que los gobiernos legislen pensando en los ciudadanos y la naturaleza, no en las corporaciones eléctricas; como están haciendo ya en otros países como Alemania, donde aplican el nuevo modelo energético y cerraran la última central nuclear en 2.022.

En ese sentido y dentro de la campaña por el cierre de Cofrentes que hemos comenzado, los grupos que componemos la plataforma Tanquem Cofrents estamos presentando en los ayuntamientos esta moción, en la cual proponemos pedir a la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central:
 1. El cierre y desmantelamiento de la Central Nuclear de Cofrentes en marzo de 2.021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento, elaborando y poniendo en marcha desde esta legislatura un Plan de Eficiencia, Ahorro y Energías Renovables que permita la sustitución gradual de las energías convencionales.
 2. Que no se autorice la construcción del Almacén Temporal Individualizado de residuos radiactivos dentro de los terrenos de la Central Nuclear de Cofrentes por ser innecesario, puesto que la Central dispone de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2.021.
 3. Modificar urgentemente el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables para permitir el autoconsumo de balance neto, tal y cómo se hace a otros países. Y fomentar, a nivel local, autonómico y estatal, la instalación de módulos solares de calentar agua, en sustitución de los termos eléctricos, que se amortizan en 4 años con la electricidad que ahorran.
 4. Eliminar definitivamente las “puertas giratorias” que permiten enchufar ex miembros del gobierno en las grandes empresas eléctricas porque éstas dirijan con ellos la política energética del país, aumentando todavía más la corrupción existente.
De momento la moción se ha aprobado ya en los municipios de L’Alcúdia, Alberic, La Pobla Llarga, Alzira, Cullera, Corbera, Vall d’Uixó, Sagunt y Cheste. Y se ha presentado para ser discutida en el pleno de este mes en los ayuntamientos de Alicante, Valencia, Castelló, Alcoi, Gandia, Carcaixent, Algemesí, La Barraca, Callosa d’en Sarrià, Manuel, Ènova, Godella...

Y ahora vamos a pedir a todos los partidos que la presenten y aprueben en los municipios donde están, para presionar y demostrar la oposición de la mayoría de la población a esta fuente de energía sucia y pligrosa, que sólo beneficia a los amos de Iberdrola y nos perjudica al 99’99 % de la población.

dissabte, 28 de gener de 2017

TANQUEM COFRENTS!! 
PERQUÈ CONVIVIM CADA DIA AMB UN RISC CREIXENT

Els col·lectius Marfull- Acció Ecologista Agró, Plataforma Per Un Nou Model Energétic, Ecologistes en Acció, Xuquer Viu, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana i CGT, reunits a València volem manifestar:

1) Nostra oposició completa davant la petició d'Iberdrola al Ministeri d'Indústria
l'autorització per a la construcció d'un Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) a Cofrents, per a l'acumulació d'encara més combustible nuclear de la central que el mantingut en la piscina de la instal·lació. És evident que aquesta construcció del ATI conduiria a un increment de risc de contaminació nuclear per a totes les comarques properes a la central d'augmentar la quantitat de combustible nuclear emmagatzemat en les instal·lacions de Cofrents, risc que a més es multiplica en l'actualitat quan és conegut que el Canvi Climàtic provocarà majors lluvías torrencials al País Valencià i majors riscos d'inundació com els coneguts aquests mesos que poden produir-se també en les instal·lacions de la C.N. de Cofrents.

2) Denunciem que el projecte de construcció d'un ATI és el primer pas del que realment constitueix el pla d'Iberdrola: l'ampliació del funcionament de la Central, més enllà de la vida útil per la qual va ser dissenyada i del terme que actualment té autorització d'activitat, en aquest cas 2021. La prolongació del funcionament d'una central ja envellida augmenta sens dubte el risc d'accidents, i addicionalment significa una molt major contaminació de les instal·lacions originals, la qual cosa converteix a Cofrents en un perill major.

3) Per tot això hem acordat renovar la nostra coordinació i el treball conjunt a través de la plataforma TANQUEM COFRENTS!, i emprendre immediatament una campanya d'informació i alerta a la ciutadania valenciana dels majors riscos als quals Iberdrola vol sotmetre a la població i a la naturalesa del País Valencià i en definitiva a la vida en tot el país. Així mateix hem acordat convidar a col·laborar amb nosaltres altres col·lectius socials i ciutadans interessats en la defensa de la salut, la qualitat de vida i la naturalesa del nostre país.

Tanquem Cofrents!!, ciutat de València 11 de gener de 2017


40 RAONS PER TANCAR COFRENTS !!
 

dilluns, 24 de novembre de 2014

CARTA DE APOYO PARA 16 ACTIVISTAS Y UN FOTOPERIODISTA

Nos ponemos en contacto con tu organización/contigo de forma urgente para pedir tu apoyo a 17 personas (16 activistas de Greenpeace y un fotoperiodista independiente) que se enfrentan a penas de prisión y elevadas multas por protestar pacíficamente para defender el medioambiente.
El 16 de noviembre, Greenpeace lanza la campaña “Misión Cofrentes: Artículo 45. Defender el medio ambiente es un DEBER. Protestar, nuestro DERECHO” de la que pedimos que te hagas eco. Tu apoyo es muy importante a partir de ese día (no antes, por favor) para que la sociedad conozca a lo que se enfrentan quienes defienden el medio ambiente para el interés general.
Los activistas de Greenpeace denunciaron el riesgo nuclear en la central de Cofrentes (enlace al vídeo de la acción) apenas un mes antes del accidente nuclear de Fukushima cuyas consecuencias continúan hoy. Un accidente nuclearcatastrófico puede producirse en algún lugar del mundo una vez cada 10 o 20 años,según el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania, y como el informe encargadopor el Parlamento de Japón a expertos independientes explicaba que no fue el terremoto ni el tsunami los que causaron el accidente nuclear en Fukushima, sino los errores del Gobierno japonés, el regulador y la industria nuclear, y esto también sucede en España. Greenpeacepedía que no se renovara el permiso de explotación de Cofrentes para que no se sobrepasara su vida de diseño y las consecuencias han sido desproporcionadas. Las peticiones de penas de multa y responsabilidad civil llegan a los dos años y ocho meses de prisión y a 360.000 € de multa. El juicio oral que se celebrará los días 4, 5, 9, 10 y 11 de diciembre en Valencia.
Como sabes, la protesta ambiental ha sido y sigue siendo un pilar básico del movimiento ecologista y de la ciudadanía. Ha servido para defender un DERECHO que es tener un medio ambiente sano y adecuado: el artículo 45 de la Constitución Española. Sin embargo, el Gobierno español está cambiando la ley, no sólo para mantener el peligro nuclear, sino también para destruir el medio ambiente y criminalizar la protesta pacífica. Tanto la Constitución española como el derecho internacional consagran no solo la defensa del medio ambiente, sino también el DEBER de conservarlo.
Defender el medio ambiente a través de la protesta pacífica no puede salir caro a personas anónimas que entienden como obligación propia proteger aquello de lo que dependemos todos.

Nos encantaría que te unieras a nosotros a partir del día 16, cuando haremos la puesta de largo oficial. Tenemos una serie de iniciativas de apoyo que denominamos “misiones” a las que te pedimos que te unas.
¿Qué puedes hacer tú?

- 17 días antes del juicio os propondremos misiones y formas de mostrar tu apoyo a lo/as 17 de Cofrentes. Entérate en www.greenpeace.es
- En Twitter toda la información estará bajo el hasgtag #Misión45 ¡Síguelo!

Si quieres participar de forma más activa en la campaña, puedes visibilizar tu apoyo a los activistas mediante las siguientes propuestas:
 • Hazte un selfie a partir del sábado 29 de noviembre del gesto de apoyo que moveremos por todos nuestros canales con el hashtag #Cofrentes17 (ver foto).
 • Cambia las covers de tus redes con la foto del gesto de apoyo el lunes 1 de diciembre.
 • Si tienes un blog, escribes cartas al director, o dibujas, habla sobre la campaña el día 3 de diciembre y súmate a nuestro Blog Action Day, el día antes de que comience el juicio, donde queremos que mucha gente esté hablando del tema en múltiples lugares y canales.