PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

diumenge, 29 de maig de 2011

Cofrents registra una baixada anòmala del 72% per un error humà en el maneig d'una bomba de recirculació

IBERDROLA DESINFORMA AL CSN I SOSTÉ QUE LA CAIGUDA DE POTÈNCIA ÉS DEL 45%

LA CENTRAL PODRIA HAVER ENTRAT EN UNA ZONA PROPENSA A L'APARICIÓ D'INESTABILITATS TERMOHIDRÀULIQUES

Al voltant de les 13.00 hores d'ahir 27 de maig, la central nuclear de Cofrents va sofrir una baixada sobtada de potència: Des dels 1.100 MW fins als 310 MW. Es tracta d'una pèrdua de potència nominal del 72%. No obstant, Iberdrola en la seua comunicació al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) informa d'una reducció de només un 45%, posant en evidència una vegada més la seua política de desinformació i falsedat informativa.

La brusca caiguda de potència de la central nuclear de Cofrents es deu a un error humà en la manipulació inapropiada d'una bomba del sistema de recirculació. En les centrals nuclears d'aigua en ebullició (BWR) com la de Cofrents eixes bombes, junt amb les barres de control, són el principal sistema de regulació de la potència tèrmica del reactor i el seu control és clau per a determinar la seua estabilitat.

En este cas, un error humà ha suposat l'entrada del reactor en una zona de potències baixes sense dispar (SCRAM) del reactor per inserció de les barres de control. En eixa zona hi ha determinades configuracions del reactor, quant a flux del sistema de recirculació i potència tèrmica, que estan estrictament prohibides per les Especificacions Tècniques de Funcionament del reactor. Esta prohibició es deu al fet que eixa regió és propícia a l'aparició d'inestabilitats termohidràuliques, en les quals hi ha unes variacions periòdiques en la potència tèrmica del reactor que poden conduir a una pèrdua del seu control.

Este problema dels reactors BWR va aparéixer de forma inesperada per primera vegada en la central de Caorso (Itàlia) en 1982 i de forma més espectacular en la central de LaSalle County en 1988. A més s'ha reproduït posteriorment en molts altres reactors BWR. A Cofrents va aparéixer per primera vegada el 29 de gener de 1991, amb unes variacions de potència del 13% pic a pic, i de nou va tindre lloc a primers d'abril del 2002, com es posa de manifest en els informes del CSN.

Este error humà podria haver provocat que el reactor travessara eixes regions prohibides de configuració del reactor, posant en risc l'estabilitat d'este.

A més a més, respecte a la política informativa d'Iberdrola, cal lamentar que no és la primera vegada que l'empresa concessionària de la central nuclear valenciana mentix descaradament. Sense anar més lluny, el 16 d'abril va haver-hi una baixada de potència en la central nuclear de Cofrents que no va quedar reflectida en els informes mensuals de producció d'electricitat que elabora Iberdrola periòdicament.

Des de la Plataforma TANQUEM Cofrents, que agrupa a les principals organitzacions ecologistes, socials i sindicals del País Valencià, apel·lem una vegada més a la responsabilitat dels nostres governants per a exigir-los el tancament immediat de la central de Cofrents i de les altres nuclears de l'Estat Espanyol.

Cofrentes registra una bajada anómala del 72% por un error humano en el manejo de una bomba de recirculación

IBERDROLA DESINFORMA AL CSN Y SOSTINE QUE LA CAÍDA DE POTENCIA ES DEL 45%

LA CENTRAL PODRÍA HABER ENTRADO EN UNA ZONA PROPENSA A LA APARICIÓN DE INESTABILIDADES TERMOHIDRÁULICAS

Alrededor de las 13.00 horas de ayer 27 de mayo, la central nuclear de Cofrentes sufrió una bajada repentina de potencia: Desde los 1.100 MW hasta los 310 MW. Se trata de una pérdida de potencia nominal del 72%. Sin embargo, Iberdrola en su comunicación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informa de una reducción de solamente un 45%, poniendo en evidencia una vez más su política de desinformación y falsedad informativa.

La brusca caída de potencia de la central nuclear de Cofrentes se debe a un error humano en la manipulación inapropiada de una bomba del sistema de recirculación. En las centrales nucleares de agua en ebullición (BWR) como la de Cofrentes esas bombas, junto con las barras de control, son el principal sistema de regulación de la potencia térmica del reactor y su control es clave para determinar la estabilidad del mismo.

En este caso, un error humano ha supuesto la entrada del reactor en una zona de potencias bajas sin disparo (SCRAM) del reactor por inserción de las barras de control. En esa zona hay determinadas configuraciones del reactor, en cuanto a flujo del sistema de recirculación y potencia térmica, que están estrictamente prohibidas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento del reactor. Esta prohibición se debe a que esa región es propicia a la aparición de inestabilidades termohidráulicas, en las cuales hay unas variaciones periódicas en la potencia térmica del reactor que pueden conducir a una pérdida de control del mismo.

Este problema de los reactores BWR apareció de forma inesperada por primera vez en la central de Caorso (Italia) en 1982 y de forma más espectacular en la central de LaSalle County en 1988. Además se ha reproducido posteriormente en muchos otros reactores BWR. En Cofrentes apareció por primera vez el 29 de enero de 1991, con unas variaciones de potencia del 13% pico a pico, y de nuevo tuvo lugar a primeros de abril de 2002, como se pone de manifiesto en los informes del CSN.

Este error humano podría haber provocado que el reactor atravesara esas regiones prohibidas de configuración del reactor, poniendo en riesgo la estabilidad del mismo.

Respecto a la política informativa de Iberdrola, hay que lamentar que no es la primera vez que la empresa concesionaria de la central nuclear valenciana miente descaradamente. Sin ir más lejos, el 16 de abril hubo una bajada de potencia en la central nuclear de Cofrentes que no quedó reflejada en los informes mensuales de producción de electricidad que elabora Iberdrola periódicamente.

Desde la Plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a las principales organizaciones ecologistas, sociales y sindicales del País Valenciano, apelamos una vez más a la responsabilidad de nuestros gobernantes para exigirles el cierre inmediato de la central de Cofrentes y de las demás nucleares del Estado Español.

dimecres, 18 de maig de 2011

L'Ajuntament d'Aldaia aprova una moció pel tancament de les centrals nuclears


El passat 29 de març el ple de l'Ajuntament d'Aldaia va aprovar per unanimitat (PSOE, PP i EU) una moció en la qual, a més de manifestar la solidaritat d'Aldaia amb la població japonesa afectada pel terratrèmol i l'accident de diversos reactors de Fukushima, acordà diverses propostes dirigides a l'eliminació de l'energia nuclear a l'estat espanyol:
  • exigència de no ampliació de la vida útil de les centrals nuclears actives;
  • decretar el tancament definitiu de la CN de Garoña;
  • tancament cautelar, per a sotmetre-les a un rigorós estudi de seguretat, de les centrals d'Almaraz, Ascó i Cofrents;
  • elaboració d'un nou Pla Energètic Nacional;
  • aposta per les energies renovables;
  • exigència d'un pla de tancament ordenat i gradual de totes les centrals nuclears de l'estat espanyol;
  • declaració d'Aldaia com a "municipi desnuclearitzat" i petició al Consell de declaració del País Valencià "Comunitat Autònoma desnuclearitzada".

diumenge, 8 de maig de 2011

L'absència de problemes després de reduir-se en més del 50% la producció nuclear d'electricitat demostra que les nuclears són prescindibles

En la matinada del divendres al dissabte la producció elèctrica nuclear va descendir al 48'2% i no es va enregistrar cap tipus d'incidència

La plataforma Tanquem Cofrents demana novament el tancament immediat de la central valenciana i la de la resta de nuclears espanyoles després de constatar que, després del dràstic descens de la producció nuclear d'electricitat (més del 50% en la matinada del divendres al dissabte), no s'ha enregistrat cap apagada ni cap altre tipus d'incidència. Per a la plataforma açò demostra que actualment l'energia nuclear és totalment prescindible i innecessària per al mix energètic espanyol.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a les principals organitzacions ecologistes, sindicals i socials del País Valencià, informa que en la matinada del divendres 6 al dissabte 7 de maig la producció elèctrica de les centrals nuclears espanyoles es reduí al 48'2% de la seua capacitat, passant de 7.777 MW a 3.748 MW. Este dràstic descens de la producció nuclear d'electricitat en el nostre país es deu al fet que actualment quatre centrals espanyoles (Garoña, Trillo, Ascó I i Vandellós II) estan fora de servici i a més Cofrents va enregistrar una baixada de potència, precisament en la matinada del divendres al dissabte.

Tant la central nuclear de Garoña com la de Trillo es troben fora de servici per la parada programada que es realitza anualment per a la recarrega de combustible. Per la seua banda, Ascó I va començar el passat mes d'abril la seua parada de recarrega i havia d'haver reiniciat la seua activitat el passat 1 de maig. No obstant, problemes sorgits durant la parada impedixen que esta nuclear reprenga el seu funcionament i per tant la seua producció elèctrica. Més greu és el cas de la quarta central fora de servici, la de Vandellós II, que s'ha vist obligada a efectuar una parada no programada a causa de la impossibilitat dels responsables de la nuclear per a solucionar un problema en el sistema de refrigeració de la central. Segons les especificacions tècniques, este problema havia de solucionar-se en menys de tres dies, fet que no van aconseguir els responsables de la central, per la qual cosa es va haver de realitzar esta parada no programada.

A la parada, programada o no, d'estes quatre centrals nuclears es va sumar en la matinada del divendres al dissabte la baixada de producció de la central valenciana de Cofrents, probablement ocasionada per la reconfiguració de les barres de control de la central. No és la primera vegada que es produïx una baixada de producció d'este tipus a Cofrents, que sol coincidir habitualment amb el cap de setmana (quan el preu de l'electricitat descendix).

José Juan Sanchis, portaveu de la plataforma Tanquem Cofrents, destaca que “la producció nuclear d'electricitat s'ha reduït més del 50% a Espanya i no ha passat res. No hi ha hagut ni apagades ni cap tipus de problema semblant, el que demostra que podem prescindir de forma immediata de l'energia nuclear. Una energia, que com desgraciadament ens ha recordat recentment el lamentable accident de la central japonesa de Fukushima, està fora del nostre control. Afortunadament, l'absència d'incidències després de la dràstica reducció de la producció nuclear d'electricitat constata que podem viure bé sense les nuclears”.

Per tot això, la plataforma Tanquem Cofrents exigix de nou el tancament de la central nuclear valenciana i de la resta de centrals espanyoles. “Hem de deprendre la lliçó que ens ha donat el desgraciat accident nuclear de Fukushima, el més greu de la història només superat per la catàstrofe de Chernobil, i salvaguardar la seguretat de la ciutadania tancant immediatament les centrals nuclears, que actualment han deixat de ser necessàries per al mix energètic espanyol”, conclou José Juan Sanchis.