PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dimarts, 21 d’agost de 2012

Que s'aturen Garoña i Cofrents>>> LLEGIR VERSIÓ EN CASTELLÀ

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES i la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), de la qual forma part "Tanquem Cofrents", demanen que s'ature el funcionament de les centrals nuclears de Garoña i Cofrents i es realitzen amb urgència els mateixos tipus de proves que s'han aplicat a la central nuclear belga Doel - 3.

(acudit publicat en la revista "Sortir du nucléaire")
El dia 16 de juliol, l'Agència Federal de Control Nuclear belga (FANC, segons les seues sigles en flamenc), comunicava en roda de premsa la decisió de tancar el reactor nuclear Doel-3 per la detecció de problemes de degradació de la caixa del reactor; aquesta decisió es comunicava després d'una reunió amb responsables de les agències de regulació nuclear de diversos països, entre els quals hi havia representants del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de l'estat espanyol.

El motiu d'aquesta convocatòria era que els problemes detectats podien ser deguts a una degradació en l'aliatge metàl·lic de la caixa, i que aquest problema podria repetir-se en tots els casos de caixes de reactor fabricades per la companyia holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, que va tancar el 1983.

Es tracta d'un problema estructural, que pot afectar 22 reactors nuclears actualment en funcionament. Entre els reactors que disposen de caixes d'aquest fabricant es troben les centrals nuclears de Garoña i Cofrents, a Espanya.

En declaracions concedides el dissabte 18 al diari belga DeMorgen, el director del FANC, Willy De Roovere, considerava que calia procedir a inspeccions en tots els països on hi ha reactors amb caixes fabricades per la Rotterdam Droogdok Maatschappij. En el reactor de Doel-3 s'han detectat més de 8.000 esquerdes; per això la FANC ha informat l'Agència Internacional d'Energia Atòmica que classifica els fets a aquest reactor nuclear com a un succés de nivell 1 en l'escala INES, però més enllà de la classificació del que s'ha descobert, la CEAN considera que el veritable problema rau en el procediment de detecció.

Segons sembla, la inspecció de la caixa del reactor Doel - 3 es va dur a terme mitjançant un nou tipus d'equip de detecció ultrasònica que no s'havia aplicat abans, i en unes zones de la caixa que no eren sotmeses a inspecció de manera rutinària. Això explicaria que el fenomen estigués tan estès.

En relació amb totes aquestes informacions, TLN-100%EER i la CEAN manifesten:

1.- Creiem que és una irresponsabilitat que els representants del CSN assistents a la reunió a Brussel·les encara no hagen informat directament dels resultats de la reunió i de la informació que ha estat posada en el seu coneixement.

2.- Creiem que és una negligència que, atesa la gravetat de les dades disponibles, el ple del CSN no s'haja reunit per decidir i informar sobre les mesures que caldria aplicar en el cas de Garoña i Cofrents, les centrals que poden estar afectades potencialment pel mateix problema.

3.- Des de TLN-100%EER i la CEAN, i sobre la base de la informació de què disposem, demanem al CSN i al govern que, com a mesura de precaució, procedisquen a ordenar l'aturada immediata de les centrals nuclears de Garoña i Cofrents, i que determinen amb urgència un procediment per aplicar a les caixes de les dues centrals les proves tècniques realitzades a la central de Doel-3. I informar en el termini més breu possible dels resultats d'aquestes.

4. - Des de TLN-100%EER i la CEAN considerem que els fets a la nuclear de Doel - 3, i la transparència informativa, independència de criteri i visió del problema manifestada per l'agència reguladora belga FANC, contrasta vivament amb l'actitud històrica mantinguda pel CSN.

5.- Finalment, des de TLN-100%EER i la CEAN considerem que aquests fets reafirmen la nostra posició de demanar un calendari de tancament ordenat i urgent de les centrals nuclears en funcionament, començant per la central de Garoña, a la qual els esdeveniments de Doel- 3, afegeixen un nou argument a una relació ja aclaparadora de motius per al seu tancament immediat.

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES

i Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN)
 

dissabte, 11 d’agost de 2012

Davant del descobriment d'esquerdes i defectes en el reactor nuclear belga de Doel-3, denunciem la falta de seguretat de la central de Cofrents

  • Tanquem Cofrents torna a denunciar  la relaxació en les inspeccions de seguretat de Cofrents
  • Cofrents va aprovar reduir les inspeccions en les soldadures de la caixa del reactor fa un any amb el vistiplau del Consell de Seguretat Nuclear (CSN)

La plataforma Tanquem Cofrentes, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià, i també sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana, vol manifestar:

Davant del descobriment d'esquerdes i de defectes en la caixa del reactor de la central nuclear de Doel-3 (Bèlgica), del mateix fabricant que les de les centrals de Garoña i Cofrents, es posa novament de manifest l'enorme perill que comporta el funcionament de les centrals nuclears, sobretot les que ja porten algunes dècades en operació.

Cal destacar, en primer lloc, que aquestes esquerdes, que se suposa són degudes a defectes de fabricació, no van ser detectades en les provés de resistència que només fa uns mesos es van fer  —impulsades per la Comissió Europea—  en totes les centrals nuclears europees arran de la catàstrofe de Fukushima. Això dóna la raó als ecologistes que ja vam denunciar la incoherència que suposava que aquestes proves les realitzaren els mateixos tècnics de les empreses nuclears, que tenien un clar interés en obtenir uns resultats que no reflectiren cap problema o anomalia. S'ha demostrat, fins i tot més clarament, que la realització de les proves de resistència va ser una operació sobretot de propaganda, per a fer veure que es reaccionava d'alguna manera davant del desastre de Fukushima i tranquil•litzar així la ciutadania, que rebutja més majoritàriament que mai l'energia nuclear.

En segon lloc, Tanquem Cofrents denuncia que s'ha reduït la vigilància sobre les soldadures de la caixa del reactor de Cofrents, justament les mateixes on han aparegut les esquerdes en la central de Doel. La direcció de la central ha realitzat un canvi, emparant-se en càlculs probabilístics, en les seues normes de funcionament, de manera que s'han reduït les inspeccions d'aquestes soldadures. Concretament, s'ha passat d'haver de realitzar una inspecció volumètrica del 100% de la totalitat de les soldadures de la caixa del reactor cada 10 anys, a deixar de revisar les soldadures circumferencials i a inspeccionar les soldadures axials “el raonablement possible”. Aquesta modificació a la baixa en les inspeccions només s'entén com una forma es reduir els costos de funcionament i posa de manifest una vegada més la política d'Iberdrola, l'empresa propietària de la central de Cofrents, de posar els seus immensos beneficis econòmics (recordem que Cofrents guanya entre mig i un milió d'euros nets diaris) per davant de la seguretat dels treballadors i de la ciutadania. Però encara més greu que el comportament d'Iberdrola és el del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'òrgan regulador que se suposa que vetla per la seguretat de les centrals nuclears davant de la ciutadania, que va aprovar aquesta modificació en les normes de funcionament de la central en la reunió del seu ple de 20 de juliol de 2011. Iberdrola i el CSN han obviat la lliçó més clara que es pot aprendre de la catàstrofe de Fukushima, i és que els càlculs probabilístics no serveixen quan les conseqüències d'un fallada són tan catastròfics com els de la indústria nuclear, perquè sempre pot aparéixer un succés, que  encara que siga improbable, pot ocórrer, com va ser el tsunami de 14 m d'altura al Japó, o uns defectes de fabricació en una peça crucial, com és el cas que ara ens ocupa.

Caldria assenyalar també que l'argumentació de les empreses nuclears i de l'administració autonòmica que defensen que ací no pot passar el que ha succeït en Doel-3, perquè  a Cofrents o a Garoña la pressió de treball de la central és menor, no és més que una fal•làcia. La causa de la corrosió que ha produït les esquerdes és, a més dels defectes de fabricació, sobretot la radiació neutrònica, concretament la seua intensitat i el seu temps d'exposició, i Cofrents té una potència major que Doel-3 i porta funcionant dos anys més; pel que fa a Garoña, aquesta és 11 anys més vella, encara que la seua potència és menor.

També paga la pena recordar que en l'historial de Cofrents ja inclou l'aparició de fissures per corrosió en altres parts de la central, com ara en els accionadors hidràulics de les barres de control, que van haver de ser canviats en la seua totalitat i fer les corresponents soldadures dos vegades, per no quedar bé a la primera. I també que ja durant la construcció de la central va haver-hi un escàndol per la falsificació en les proves de qualitat  de les soldadures que van desembocar en l'acomiadament del supervisor que ho va denunciar.

Per tot això, Tanquem Cofrents exigeix que, amb caràcter immediat, s'anul•le l'esmentada modificació en les normes de funcionament, es realitzen proves exhaustives de l'estat de la caixa del reactor i que es done informació exhaustiva dels resultats a la ciutadania. I torna a exigir que el govern central respecte l'opinió publica majoritària i tanque a curt termini les centrals nuclears, en compte de prolongar el seu funcionament com ja ho està anunciant.

La majoria dels governs europeus, com Alemanya, Suïssa o la mateixa Bèlgica on esta la central de Doel, estan tancant o tenen planificat el tancament dels seus centrals nuclears, sobretot les més antigues, mentre que el govern espanyol va en sentit totalment contrari, el d'allargar el seu funcionament sense data final. Aquesta política tan perillosa té encara més delicte quan ací ho tenim fins i tot més fàcil que altres països per a tancar les nuclears a causa de la sobrecapacitat del sistema elèctric espanyol, la penetració de les energies renovables (el sol i el vent ja produeixen més electricitat que les nuclears), sense haver d'augmentar el preu de l'electricitat al consumidor i amb conseqüències molt positives en termes d'ocupació, augment de la independència energètica de l'exterior i de desenvolupament d'un sector industrial dinàmic, amb tecnologia pròpia i amb capacitat d'exportació; un sector que tanta falta fa en aquestos temps de crisi, i que ara mateix està decaient pels atacs normatius i les acusacions infundades del govern a les energies renovables.
 

Ante el descubrimiento de grietas y defectos en el reactor nuclear belga de Doel-3, denunciamos la falta de seguridad de la central de Cofrents

  • Tanquem Cofrents vuelve a denunciar  la relajación en las inspecciones de seguridad de Cofrentes
  • Cofrentes aprobó reducir las inspecciones en las soldaduras de la vasija hace un año con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

La plataforma Tanquem Cofrentes, que agrupa los principales grupos ecologistas del País Valenciano, asi como sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana,  quiere manifestar:

Ante el descubrimiento de grietas y defectos en la vasija del reactor de la central nuclear de Doel-3 (Bélgica), del mismo fabricante que las de las centrales de Garoña y Cofrentes, se pone nuevamente de manifiesto el enorme peligro que supone el funcionamiento de las centrales nucleares, sobre todo las que ya llevan varias décadas en operación.

Hay que destacar, en primer lugar, que estas grietas, que se supone son debidas a defectos de fabricación, no fueron detectadas en las pruebas de resistencia (stress test) que se realizaron  —impulsadas por la Comisión Europea—  hace sólo unos meses en todas las centrales nucleares europeas a raíz de la catástrofe de Fukushima. Esto da la razón a los ecologistas que ya denunciamos la incoherencia que suponía que estas pruebas las realizaran los mismos técnicos de las empresas nucleares, que tenían un claro interés en que los resultados no reflejaran ningún problema o anomalía. Se ha demostrado, aún más claramente, que la realización de las pruebas de resistencia fue una operación sobre todo de propaganda, para hacer ver que se reaccionaba de algún modo ante el desastre de Fukushima y tranquilizar así a la ciudadanía, que rechaza más mayoritariamente que nunca la energía nuclear.

En segundo lugar, Tanquem Cofrents denuncia que se ha reducido la vigilancia sobre las soldaduras de la vasija del reactor de Cofrentes, justamente las mismas donde han aparecido las grietas en la central de Doel. La dirección de la central ha realizado un cambio, amparándose en cálculos probabilísticos, en sus normas de funcionamiento, por el que ha reducido las inspecciones de estas soldaduras. Concretamente, se ha pasado de tener que realizar una inspección volumétrica del 100% de la totalidad de las soldaduras de la vasija del reactor cada 10 años, a dejar de revisar las soldaduras circunferenciales, y a inspeccionar las soldaduras axiales “lo razonablemente posible”. Esta modificación a la baja en las inspecciones sólo se entiende como una forma se reducir los costes de funcionamiento, y ponen de manifiesto una vez más la política de Iberdrola, la empresa propietaria de la central de Cofrentes, de poner sus inmensos beneficios económicos (recordemos que Cofrentes gana entre medio y un millón de euros netos diarios) por delante de la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía. Pero aun más grave que el comportamiento de Iberdrola es el del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano regulador que se supone que vela por la seguridad de las centrales nucleares ante la ciudadanía, que aprobó esta modificación en las normas de funcionamiento de la central en la reunión de su pleno de 20 de julio de 2011. Iberdrola y el CSN han obviado la lección más clara que se puede aprender de la catastrofe de Fukushima, y es que los calculos probabilisticos no sirven cuando las consecuencias de un fallo son tan catastróficos como los de la industria nuclear, porque siempre puede aparecer un suceso, que  aunque sea improbable, puede ocurrir, como fue un tsunami de 14 m de altura en Japón, o defectos de fabricación en una pieza crucial, como es el caso que ahora nos ocupa.

Habría que señalar también que la argumentación que están manifestando las empresas nucleares y la administración autonómica de que aquí no puede pasar lo sucedido en Doel-3, porque  en Cofrentes o en Garoña la presión de trabajo de la central es menor, no es más que una falacia. La causa de la corrosión que ha producido las grietas es, además de los defectos de fabricación, sobre todo la radiación neutrónica, concretamente su intensidad y su tiempo de exposición, y Cofrentes tiene una potencia mayor que Doel-3, y lleva funcionando dos años más, mientras que Garoña es 11 años más vieja, aunque su potencia es menor.

También vale la pena recordar que en el historial de Cofrentes ya se cuenta la aparición de fisuras por corrosión en otras partes de la central, como en los accionadores hidráulicos de las barras de control, que tuvieron que ser cambiados en su totalidad, y realizar las correspondientes soldaduras dos veces, por no quedar bien a la primera. Y también que ya durante la construcción de la central hubo un escándalo por la falsificación en las pruebas de calidad  de las soldaduras que desembocaron en el despido del supervisor que lo denunció.

Por todo ello, Tanquem Cofrents exige que, con carácter inmediato, se anule  la mencionada modificación en las normas de funcionamiento, se realicen pruebas exhaustivas del estado de la vasija y que se de una información exhaustiva de los resultados a la ciudadanía. Y vuelve a exigir que el gobierno central respete la opinión publica mayoritaria y cierre a corto plazo las centrales nucleares, en vez de prolongar su funcionamiento como ya está anunciando.

La mayoría de los gobiernos europeos, como Alemania, Suiza o la misma Bélgica donde esta la central de Doel, están cerrando o tienen planificado el cierre de sus centrales nucleares, sobre todo las más antiguas, mientras que el gobierno español va en sentido totalmente contrario, el de alargar su funcionamiento sin fecha final. Esta política tan peligrosa tiene más delito aun cuando aquí lo tenemos incluso más fácil que otros países para cerrar las nucleares por la sobrecapacidad del sistema eléctrico español, la penetración de las energías renovables (el sol y el viento ya producen más electricidad que las nucleares), sin tener que aumentar el precio de la electricidad al consumidor, y con consecuencias muy positivas en términos de empleo, aumento de la independencia energética del exterior y de desarrollo de un sector industrial dinámico, con tecnología propia y con capacidad de exportación; un sector que tanta falta hace en este tiempo de crisis, y que ahora mismo está decayendo por los ataques normativos y las acusaciones infundadas del gobierno a las energías renovables.