PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dimecres, 21 de novembre de 2012

Jornada de formació antinuclear


La plataforma Tanquem Cofrents ha organitzat per al dissabte 24 de novembre, a València, una Jornada de formació antinuclear per a activistes mediambientals.


TEXT EN CASTELLÀ MÉS ABAIX


Dia: 24 de novembre
Hora: 10 h
Lloc: La Casa Verda.- C/Portal de la Valldigna 15 - baixos.- València

Programa:
 1. Fonaments de l'energia nuclear
 2. Problemàtica de les nuclears: raons per a apostar per un món no nuclear
 3. Accidents: Txernòbil, Vandellós, Fukushima.
 4. Residus nuclears
 5. Altres raons
 6. La central de Cofrents: problemàtica específica

La jornada és gratuïta i acabarà al voltant de les 14 h. Està oberta a qualsevol persona interessada, encara que està especialment dirigida a activistes per a donar-los eines per a fer xarrades, participar en debats, atendre els mitjans, etc. Les persones assistents han de portar un llapis de memòria per a fer-los còpia del material utilitzat.

En acabar la jornada, qui vulga podrà vindre a compartir un paella vegana en el centre social autogestionat "La Fusteria", al barri del Cabanyal (C/ Josep Benlliure 212). 

Després de la sobretaula celebrarem en el mateix local una festa per a celebrar el tancament de la central nuclear de Garoña, amb música antinuclear, projecció de documentals, begudes i menjar a preus populars i amb un pastís molt especial. No cal anar a la jornada per a participar després en la festa.

Jornada de formació antinuclear
 
La plataforma Tanquem Cofrents ha organizado para el sábado 24 de noviembre, en València, una Jornada de formación antinuclear para activistas medioambientales.  

Dia: 24 de noviembre
Hora: 10 h
Lugar: La Casa Verda.- C/Portal de la Valldigna 15-bajo.- València

Programa:
 1. Fundamentos de energía nuclear
 2. Problemática de las nucleares: razones para apostar por un mundo no nuclear
 3. Accidentes: Chernobil, Vandellós, Fukushima.
 4. Residuos nucleares
 5. Otras razones
 6. La central de Cofrentes: problemática específica

La jornada es gratuita y acabará alrededor de las 14 h. Está abierta a cualquier persona interesada, pero está especialmente dirigida a activistas para darles herramientas para dar charlas, participar en debates, atender a los medios, etc. Las personas asistentes deben traer un lápiz de memoria para hacerles copia del material utilizado.

Después de la jornada, quien quiera podra venir a compartir un paella vegana en el centro social autogestionado "La Fusteria" en el barrio del Cabañal (C/ Jose Benliure 212).

Tras la sobremesa celebraremos en el mismo local una fiesta para celebrar el cierre de la central nuclear de Garoña, con música antinuclear, proyección de documentales, bebidas y comida a precios populares y con una tarta muy especial. No hace falta ir a la jornada para participar después en la fiesta.


 

diumenge, 11 de novembre de 2012

Vídeo de l'acció a l'antic edifici de "Colchones Flex" a València. Perquè tenim dret a dormir tranquils.


Ací tenim ja el vídeo de l'acció del passat diumenge, 11 de novembre, a l'antic edifici de "Colchones Flex" a la ciutat de València.


 • Comunicat de premsa (en valencià i en castellà): "Activistes de la plataforma Tanquem Cofrents despleguen diverses pancartes de grans dimensions en l'antic edifici de "Colchones Flex" reivindicant el dret a dormir tranquils sense l'amenaça nuclear"
 • Àlbum de fotos de l'acció


 

Volem dormir tranquils sense l'amenaça nuclear


Activistes de la plataforma Tanquem Cofrents despleguen diverses pancartes de grans dimensions en l'antic edifici de "Colchones Flex" reivindicant el dret a dormir tranquils sense l'amenaça nuclear


TEXT EN CASTELLÀ MÉS ABAIX

Hui, diumenge 11 de novembre, una vintena d'activistes de Marfull-Agrò, en nom de la plataforma “Tanquem Cofrents”, —que agrupa les principals organitzacions ecologistes del País Valencià, i també sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana— i de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), han ocupat l'antic edifici de "Colchones Flex", al costat de l'autovia A-3. Els activistes, l'acció dels quals ha sigut en tot moment pacífica i sense incidents, han desplegat en l'exterior de l'edifici diverses pancartes, fàcilment visibles des dels cotxes que circulaven per l'autovia, en les quals reivindicaven, al·ludint simbòlicament al caràcter de l'edifici ocupat, el dret a dormir tranquils sense l'amenaça que suposen les centrals nuclears en general i la de Cofrents en particular, amenaça que gravita permanentment sobre els caps de la ciutadania.

S'ha al·ludit també a la proximitat de la central de Cofrents a la ciutat de València, i a altres importants nuclis de població, fent una comparació amb l'extensió que va assolir la radioactivitat en el desastre de Fukushima. En efecte, la radiació de Fukushima va arribar en alguns moments a nivells perillosos fins a la megalòpolis de Tòquio, situada 120 km al sud de la central, i van haver d'evacuar-se per l'alta contaminació radioactiva zones fins a 50 km de Fukushima (i a dosi més baixes va arribar fins i tot al nostre territori), de manera que més de 58.000 persones encara no han pogut tornar a sa casa ni pareix que ho podran fer pròximament. En comparació, la central de Cofrents es troba a escassos 60 km de València i en un radi de 75 km al voltant de la central viuen més de 2,5 milions de persones, que podrien ser greument afectades en cas d'accident en la central; no obstant això, el Pla d'Emergència Nuclear de la Província de València (PENVA) només contempla evacuacions, com a màxim, fins una distància de 30 km d'aquesta central, cosa que és clarament insuficient, a la llum del que ha passat en el desastre de Fukushima o en el de Txernòbil.

La prova més palpable de les conseqüències que podria tenir un accident en la central de Cofrentes la tenim en el que ha ocorregut amb els greus incendis que han patit les muntanyes valencianes aquest estiu, que van cremar zones relativament pròximes a la central (Cortes de Pallàs); el fet és que el núvol de cendres originat per l'incendi va cobrir els sòls de la ciutat de València, l'Horta i algunes altres comarques, i fins i tot va arribar a la ciutat de Barcelona, de manera que si en compte de ser cendres hagueren contingut isòtops radioactius com els emesos en els accidents Fukushima o Txernòbil, totes aquestes zones s'hagueren tornat inhabitables durant, almenys, segles.

Tanquem Cofrents vol denunciar la inseguretat i perillositat intrínseca que suposen les centrals nuclears, posada de manifest nombroses vegades, com ara amb el recent pas de l'huracà Sandy per la costa est dels Estats Units, que va obligar a parar 3 dels seus centrals, reduir la potència a altres tres i declarar la situació d'alerta, per inundació del seu emplaçament, en la seua central en funcionament més antiga, Oyster Creek. O amb el descobriment, fa uns mesos, de milers d'esquerdes en les caixes d'acer de dos reactors belgues, que no van ser detectades en les proves de resistència realitzades a totes les centrals nuclears europees només uns mesos abans, i que poden afectar també més de 20 reactors en tot en món, entre els quals es troben els de Garoña i Cofrents. O amb el cas més recent, d'aquesta mateixa setmana, en què s'han hagut de parar diversos reactors sud-coreans en trobar-se esquerdes en un d'ells i descobrir-se que s'havien falsificat els certificats de qualitat en unes 8.000 peces d'aquestes centrals.

Per tot això, Tanquem Cofrents exigeix el tancament immediat de la central de Cofrents i de la resta de les nuclears, i recorda que, a més, no són necessàries, tal com ho demostra el fet que hui mateix 3 de les 8 centrals que operen al territori espanyol estan parades, dos per recàrrega de combustible i una altra per arreglar una avaria, sense que s'haja produït cap problema de subministrament elèctric, ni haja pujat el preu de l'electricitat, ni es deixe d'exportar electricitat a altres països. Aquesta és una situació que es repeteix amb una certa freqüència, i fins i tot s'ha arribat a tenir 4 dels reactors parats i un altre a mitja potència sense cap conseqüència per al consumidor o el sistema elèctric.

En canvi, l'alternativa de l'aplicació de mesures d'estalvi i eficiència energètiques i l'ús de les energies renovable es revela cada dia com a més viable, econòmica i segura, i com l'única possibilitat real de lluitar contra el canvi climàtic que ja ens està afectant. En efecte, enguany, entre el vent i el sol ja es produirà a Espanya més electricitat que amb les nuclears, i mentre que les renovables són cada vegada més barates, la construcció de les centrals nuclears i el seu propi funcionament són cada vegada més cares, com ho demostra el fet que centrals nuclears amb pròrrogues de funcionament concedides i amb la seua construcció àmpliament amortitzada, han decidit renunciar a la continuació de la seua activitat, com són els casos de les central de Garoña o la central nord-americana de Kewanee, de manera que les dos es tancaran abans de juliol de 2013.

>>> MÉS IMATGES DE L'ACCIÓQueremos dormir tranquilas sin la amenaza nuclear
 
Activistas de la plataforma Tanquem Cofrents despliegan diversas pancartas de grandes dimensiones en el antiguo edificio de "Colchones Flex" reivindicando el derecho a dormir tranquilos sin la amenaza nuclear

Hoy, domingo 11 de noviembre, una veintena de activistas de Marfull-Agrò, en nombre de la plataforma “Tanquem Cofrents”, que agrupa a las principales organizaciones ecologistas del País Valenciano, asi como sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, y de la coordinadora estatal Antinuclear (CEAN), han ocupado el antiguo edificio de Colchones Flex, al lado de la autovía A-3. Los activistas, cuya acción ha sido en todo momento pacifica y sin incidentes, han desplegado en el exterior del edificio varias pancartas, fácilmente visibles desde los coches que circulaban por la autovía, en la que reivindicaban, aludiendo simbólicamente al carácter del edificio ocupado, el derecho a dormir tranquilos sin la amenaza que suponen las centrales nucleares en general, y la de Cofrentes en particular, gravitando permanentemente sobre las cabezas de la ciudadanía.

Se ha aludido también a la cercanía de la central de Cofrentes a la ciudad de Valencia, y a otros importantes núcleos de población, comparándolos con la extensión que alcanzo la radiactividad en el desastre de Fukushima. En efecto, la radiación de Fukushima llegó, en ciertos momentos, a niveles peligrosos hasta la megapolis de Tokio, situada 120 km al sur de la central y tuvieron que evacuarse por la alta contaminación radioactiva zonas hasta a 50 km de Fukushima, (y a dosis más bajas llego incluso a nuestro territorio) de tal forma que más de 58000 personas aun no han podido volver a sus hogares ni parece que lo vayan a pode hacer próximamente. En comparación, la central de Cofrentes se encuentra a escasos 60 km de Valencia, y en un radio de 75 km alrededor de la central viven más de 2'5 millones de personas, que podrían ser gravemente afectadas en caso de accidente en la central, aunque el Plan de emergencia nuclear de la provincia de Valencia (PENVA) sólo contempla evacuaciones, como máximo, hasta una distancia de 30 km de esta central, lo que es claramente insuficiente, a la luz de lo ocurrido en el desastre de Fukushima o en el de Chernobil.

La prueba más palpable de las consecuencias que podría tener un accidente en la central de Cofrentes la tenemos en lo sucedido con los graves incendios que han padecido las montañas valencianas este verano, y que quemaron zonas relativamente cercanas a la central (Cortes de Pallas). La nube de cenizas originada cubrió los suelos de la ciudad de Valencia, L'Horta, y algunas otras comarcas, llegando incluso hasta la ciudad de Barcelona, de forma que si en vez de simplemente cenizas hubieran contenido isotopos radioactivos como los emitidos en los accidentes Fukushima o Chernobil, todas estas zonas se hubieran vuelto inhabitables durante, al menos, siglos.

Tanquem Cofrents quiere denunciar la inseguridad y peligrosidad intrínseca que suponen las centrales nucleares, puesta de manifiesto repetidas veces, como con el reciente paso del huracán Sandy por la costa este de los Estados Unidos, que obligó a parar 3 de sus centrales, reducir su potencia a otras tres, y declarar la situación de alerta, por inundación de su emplazamiento, en su central en funcionamiento más antigua, Oyster Creek. O con el descubrimiento, hace unos meses, de miles de grietas en las vasijas de dos reactores belgas, que no fueron detectadas en las pruebas de esfuerzo realizadas a todas las centrales nucleares europeas sólo unos meses antes, y que podrán afectar también a más de 20 reactores en todo en mundo, entre los que se encuentran los de Garoña y Cofrentes. O con el caso más reciente, de esta misma semana, en que se han tenido de parar varios reactores surcoreanos al encontrarse grietas en uno de ellos y descubrirse que en cerca de 8000 piezas de estas centrales se habían falsificado sus certificados de calidad.

Por todo ello, Tanquem Cofrents exige el cierre inmediato de la Central de Cofrentes y el resto de las nucleares, y recuerda que, además, no son necesarias como prueba el hecho de que hoy mismo 3 de las 8 centrales que operan en el territorio español están paradas, dos por recarga de combustible y otra para arreglar una avería, sin que se produzca ningún problema de suministro eléctrico, ni el precio de la electricidad suba, ni se deje de exportar electricidad a otros países. Esta es una situación que se repite con cierta frecuencia, e incluso se ha llegado a tener 4 de los reactores parados y otro a media potencia sin ninguna consecuencia para el consumidor o el sistema eléctrico.

En cambio, la alternativa de la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energéticas y el uso las energías renovable se revela cada día como más viable, económica y segura, y como la única posibilidad real de luchar contra el cambio climático que ya nos esta afectando. En efecto, este año, entre el viento y el sol ya se producirá en España más electricidad que con las nucleares, y mientras que las renovables son cada vez más baratas, la construcción de las centrales nucleares y su propio funcionamiento son cada vez más caras, como demuestra el hecho de que centrales nucleares con prorrogas de funcionamiento concedidas y con su construcción sobradamente amortizada, han decidido renunciar a la continuación de su actividad, como son los casos de las central de Garoña, o la central estadounidense de Kewanee, de forma que cerraran ambas antes de julio de 2013.

>>> MÁS IMÁGENES DE LA ACCIÓN