PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dilluns, 11 de març de 2013

Acció de protesta contra l'energia nuclear en les torres de Serrans de València amb motiu del 2n aniversari del desastre de Fukushima


Foto: Ignasi Soler
La plataforma “Tanquem Cofrents”, que agrupa les principals organitzacions ecologistes del País Valencià, i també sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana, ha realitzat en el matí del diumenge 10 de març una acció reivindicativa a la ciutat de València, coincidint amb el 2n aniversari del desastre de Fukushima.

L'acció, en la qual han participat una quinzena d'activistes, ha consistit a despenjar dues pancartes gegants en la façana d'un dels monuments més emblemàtics de València, les torres de Serrans, en les quals s'expressaven els dubtes sobre l'estat de la central nuclear més pròxima a València (només 55 km), la central de Cofrents, i se n'exigia el tancament immediat.

Pel que fa a aquesta qüestió, Tanquem Cofrents ha volgut recordar que la central ja du quasi 30 anys de funcionament, que acumula un ampli historial d'avaries i accidents que posen en dubte el seu nivell de deteriorament i que les proves d'esforç a què s'ha sotmés –com també la resta de les centrals europees– arran del desastre de Fukushima, a més de ser incompletes, les han dutes a terme els mateixos treballadors de la central, la qual cosa lleva credibilitat als seus resultats.

Durant l'acció, que ha sigut absolutament pacifica i no ha produït cap tipus de dany ni a persones ni al monument, s'han presentat una vintena de policies nacionals que han realitzat identificacions i escorcolls indiscriminats, fins i tot als ciutadans aliens a l'acció que passaven pels voltants del monument i han expressat la seua simpatia per l'acció i els seus objectius.

Aquesta acció s'emmarca dins d'una multitud de mobilitzacions simultànies durant el cap de setmana en diverses localitzacions de tot l'estat, coordinades per la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) per tal d'exigir l'abandó de l'energia nuclear, tal com ho han decidit altres països, com ara Alemanya, Itàlia, Bèlgica o Suïssa; i també la transició cap a un model energètic diferent, més just, sostenible i barat, basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables. Aquestes accions a Espanya coincideixen també amb nombroses mobilitzacions en molts altres països per a “commemorar” l'accident de Fukushima i els enormes perjuís a la salut de la població japonesa, els centenars de milers de persones desplaçades, que han vist destruït el seu futur, i les gegantines despeses que suposen i suposaran en el futur la neteja de la contaminació radioactiva, les compensacions a agricultors, ramaders i pescadors que han vist la seua producció contaminada i per tant no la poden vendre, el reallotjament dels desplaçats i el desmantellament dels reactors destruïts, que es calcula que tardarà en fer-se 50 anys i per a la qual cosa caldrà desenvolupar noves tecnologies en robòtica i altres camps.

Tanquem Cofrents considera que el desastre de Fukushima va ser molt pitjor que el que es va voler vendre a l'opinió pública en un principi, dins de la política habitual d'opacitat i falta de transparència de les empreses nuclears, i ha posat de manifest, per si no hi havia prou amb la catàstrofe de Txernòbil, l'accident d'Harrisburg i molts altres accidents, que l'energia nuclear és summament perillosa.

Tanquem Cofrents també vol denunciar que l'energia nuclear és molt cara, com ho demostra el tancament de la central de Garoña l'any passat, o els de les centrals nord-americanes de Crystal River (Florida) i Kewanee (Wisconsin) aquest mateix any, totes les quals disposaven de llicència per a continuar operant i que tanquen per motius econòmics, i que els enormes beneficis que obtenen les empreses elèctriques nuclears són degudes a les enormes subvencions directes i indirectes que reben per part dels estats.

Així mateix, Tanquem Cofrents vol remarcar que a més dels problemes indicats anteriorment i altres, com la gestió dels residus i l'enorme consum d'aigua, les centrals nuclears són absolutament innecessàries ja que el sistema elèctric espanyol està absolutament sobredimensionat i, a més, es pot compensar la producció nuclear amb mesures d'estalvi i eficiència energètics i amb l'ús d'energies renovables. Fins i tot les noves energies renovables ja produeixen més electricitat que la nuclear, com ho demostra un dada concreta: tot i el boicot del govern espanyol a les energies renovables, des de novembre, és a dir, 4 mesos consecutius i el que portem de març, una sola energia renovable, l'eòlica –i sense comptar l'aportació de la solar i la biomassa–, és la primera font de generació elèctrica a Espanya, molt per damunt de la segona, que ha sigut la nuclear; les energies renovables, en el seu conjunt, superen ja el 45% de la generació elèctrica total en el que portem d'any.

Acción de protesta contra la energía nuclear en las torres de Serranos de Valencia con motivo del 2º aniversario del desastre de Fukushima


Foto: Ignasi Soler
La plataforma “Tanquem Cofrents”, que agrupa a las principales organizaciones ecologistas del País Valencià, asi como asindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, ha realizado en la mañana del domingo, día 10 de marzo, una acción reivindicativa en la ciudad de Valencia, coincidiendo con el 2º aniversario del desastre de Fukushima.

La acción, en la que han participado una quincena de activistas, ha consistido en descolgar dos pancartas gigantes en la fachada de uno de los monumentos más emblemáticos de Valencia, las torres de Serranos, en las que se expresaban las dudas sobre el estado de la central nuclear más próxima a Valencia (sólo 55 km), la central de Cofrentes y se exigía su cierre inmediato.

Tanquem Cofrents ha querido recordar, a este respecto, que la central ya tiene casi 30 años de funcionamiento, acumula un amplio historial de averías y accidentes que ponen en cuestión su nivel de deterioro y que las pruebas de esfuerzo realizadas a esta central, y al resto de las centrales europeas a raíz del desastre de Fukushima, además de ser incompletas, han sido llevadas a cabo por los mismos trabajadores de la central, lo que les quita credibilidad a sus resultados.

Durante la acción, que ha sido absolutamente pacifica y no ha producido ningún tipo de daño ni a personas ni al monumento en si, se han presentado una veintena de policías nacionales que han procedido a realizar identificaciones y registros indiscriminados, incluso a los ciudadanos ajenos a la acción que pasaban por las inmediaciones del monumento y han expresado su simpatía por la acción y sus objetivos.

Esta acción se enmarca dentro de una multitud de movilizaciones simultaneas durante ese fin de semana en diversas localizaciones de todo el estado, coordinadas por la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) para exigir el abandono de la energía nuclear, como ya han decidido otros países, como Alemania, Italia, Bélgica o Suiza; asi como la transición a un modelo energético diferente, más justo, sostenible y barato, basado en el ahorro y la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Estas acciones en España coinciden asimismo con multitud de movilizaciones en otros muchos países para “conmemorar” el accidente de Fukushima y los enormes perjucios a la salud de la población japonesa, los centenares de miles de personas desplazadas, que han visto destruido su futuro, y los gigantescos gastos que suponen y supondrán en el futuro la limpieza de la contaminación radioactiva, las compensaciones a agricultores, ganaderos y pescadores que han visto su producción contaminada y por tanto no la pueden vender, el realojo de los desplazados y el desmantelamiento de los reactores destruidos, que se calcula que tardara 50 años en realizarse y para lo el que esta habiendo que desarrollar nuevas tecnologías en robótica y otros campos.

Tanquem Cofrents considera que el desastre de Fukushima fue mucho peor que lo que se quiso vender a la opinión pública en un principio, dentro de la política habitual de opacidad y falta de transparencia de las empresas nucleares, y ha puesto de manifiesto, por si no hubiera sido suficiente con la catástrofe de Chernobil, el accidente de Harrisburg y otros muchos accidentes que la energía nuclear es sumamente peligrosa.

Tanquem Cofrents también quiere denunciar que la energía nuclear es muy cara, como demuestra el cierre de la central de Garoña el año pasado, o los de las centrales estadounidenses de Crystal River (Florida) y Kewanee (Wisconsin) este mismo año, todas ellas con licencia para continuar operando y que cierran por motivos económicos, y que los enormes beneficios que obtienen las empresas eléctricas nucleares son a base de las enormes subvenciones directas e indirectas que reciben por parte de los estados.

Asimismo, Tanquem Cofrents quiere remarcar que además de la problemáticas nombradas anteriormente y otras, como la gestión de sus residuos y su enorme consumo de agua, las centrales nucleares son absolutamente innecesarias ya que el sistema eléctrico español está absolutamente sobredimensionado y que entre medidas de ahorro y eficiencia energéticos y el uso de energías renovables se puede compensar la producción nuclear.

Esto es tanto así que las nuevas energías renovables ya producen más electricidad que la nuclear, como demuestra un dato concreto: a pesar del boicoteo del gobierno español a las energías renovables, llevamos desde noviembre, es decir, 4 meses consecutivos y lo que llevamos de marzo, en que una sola energía renovable, la eólica, y sin contar la aportación de la solar y la biomasa, es la primera fuente de generación eléctrica en España, muy por encima de la segunda, que ha sido la nuclear, y que las energías renovables, en su conjunto, superan ya el 45% de la generación eléctrica total en lo que llevamos de año.