PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dissabte, 8 de setembre de 2012

Acció de Tanquem Cofrents per a exigir el tancament immediat de les centrals de Garoña, Cofrents i la resta de nuclears


[versió en castellà més avall]

La plataforma exigeix la parada immediata de les central de Cofrents i Garoña per a realitzar les proves de detecció d'esquerdes que s'han realitzat en la central belga de Doel-3

[àlbum de fotografies de l'acció]


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià, i també sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana, ha dut a terme una acció reivindicativa hui dissabte davant de la Delegació del Govern a València. Una quinzena d'activistes amb la cara pintada amb el símbol de perill nuclear han exhibit una pancarta amb el lema “Tanquem Garoña. Tanquem Cofrents” i han cantat diversos lemes antinuclears i per un sistema elèctric 100% renovable. Aquesta acció s'ha dut a terme en suport de les manifestacions que s'estan fent aquest mateix dissabte davant de la central nuclear de Almaraz (Càceres) i demà diumenge davant de la central de Garoña (Burgos), per a exigir el tancament immediat de les centrals de Garoña, Cofrentes i la resta de nuclears.

Aquestes manifestacions i accions es duen a terme amb motiu del compliment del termini per a demanar la renovació del permís de funcionament de Garoña. Encara que les empreses propietàries d'aquesta central no han presentat la sol·licitud de pròrroga de funcionament, no és en absolut descartable que el govern del PP, obertament pronuclear, els faça "un vestit a mida" per a poder cursar aquesta sol·licitud fora del termini legal.

Així mateix, també s'han realitzat aquestes accions amb motiu dels recents descobriments d'esquerdes degudes a defectes de fabricació en la caixa del reactor de la central belga de Doel-3, el fabricant de la qual va subministrar també la caixa d'acer del reactor i altres materials a les centrals de Garoña i Cofrents. Pel que fa a aquest problema, Tanquem Cofrents exigeix que es paren immediatament les dos centrals a fi que es realitzen les mateixes proves que han detectat unes 9.000 esquerdes de fins a 3 cm en la paret de la caixa del reactor de Doel-3 (des de l'interior i fins a la meitat del grossor de la dita paret). Aquestes proves per ultrasons no tenen res a veure amb les inspeccions rutinàries de les soldadures de la caixa del reactor (i que la direcció de la central va decidir l'any passat eliminar o reduir) sinó que han d'afectar tota la superfície de les parets de la caixa i han de fer-se des de dins d'aquesta.

No obstant això, sembla que la direcció de Cofrents ha optat per descartar l'existència d'aquestes esquerdes sense realitzar la prova esmentada i pretén continuar funcionant com si no haguera passat res. Tanquem Cofrents denuncia que Iberdrola torna a posar una part dels seus immensos beneficis econòmics per damunt de la seguretat dels seus treballadors i de la població, amb l'aquiescència del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Finalment, Tanquem Cofrents vol refutar les afirmacions per part de la direcció de la central en el sentit que no pot ocórrer aquesteproblema perquè les peces de la caixa tenen forma distinta, ja que el problema afecta el material base, pareix ser que per un excés d'hidrogen durant el procés de forja, i per tant l'empresa holandesa fabricant de les peces de la caixa, RMD, podria haver comés el mateix error amb el material destinat a Cofrents, Gañoña i una vintena de centrals més en tot el món.Acción de Tanquem Cofrents para exigir el cierre inmediato de las centrales de Garoña, Cofrents y demás nucleares

Tanquem Cofrents exige la parada inmediata de las central de Cofrents y Garoña para realizar las pruebas de detección de grietas que se han realizado en la central belga de Doel-3

La plataforma “Tanquem Cofrents”, que agrupa a los principales grupos ecologistas del País Valenciano, asi como sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, ha llevado a cabo una acción reivindicativa hoy sábado ante la delegación de gobierno en Valencia. Una quincena de activistas con la cara pintada con el símbolo de peligro nuclear han exhibido una pancarta con el lema “Tanquem Garoña. Tanquem Cofrents” y han cantado varios lemas antinucleares y por un sistema eléctrico 100% renovable. Esta acción se lleva a cabo en apoyo de las manifestaciones que se estan llevando a cabo este mismo sábado ante la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ante la central de Garoña (Burgos) mañana domingo, para exigir el cierre inmediato de las centrales de Garoña, Cofrentes y el resto de nucleares.

Estas manifestaciones y acciones se llevan a cabo con motivo del cumplimiento del plazo para pedir la renovación del permiso de funcionamiento de Garoña, en que, aunque las empresas propietarias de esta central no han presentado la solicitud de prorroga de funcionamiento, no es en absoluto descartable que el gobierno del PP, abiertamente pronuclear, les haga “un traje a medida” para poder realizar esta solicitud fuera del plazo legal.

Asimismo, también se han realizado estas acciones con motivo de los recientes descubrimientos de grietas debidas a defectos de fabricación en la vasija del reactor de la central belga de Doel-3, cuyo fabricante suministró también la vasija y otros materiales a las centrales de Garoña y Cofrents. A ese respecto, Tanquem Cofrents exige que se paren de inmediato ambas centrales para que se realicen las mismas pruebas que han detectado unas 9.000 grietas de hasta 3 cm en la pared de la vasija de Doel-3 (desde el interior y hasta la mitad del grosor de dicha pared). Estas pruebas por ultrasonidos no tienen que ver con las inspecciones rutinarias de las soldaduras de la vasija (y que la dirección de la central decidió el pasado año eliminar o reducir) sino que deben afectar a toda la superficie de las paredes de la vasija y deben hacerse desde dentro de ésta.

Sin embargo, parece que la dirección de Cofrents ha optado por descartar la existencia de estas grietas sin realizar la mencionada prueba y pretende seguir funcionando como si no hubiera pasado nada. Tanquem Cofrents denuncia que Iberdrola vuelve a poner una parte de sus inmensos beneficios económicos por encima de la seguridad de sus trabajadores y de la población, con la aquiescencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Por último,Tanquem Cofrents quiere refutar las afirmaciones por parte de la dirección de la central en el sentido de que no puede ocurrir este problema porque las piezas de la vasija tienen forma distinta, ya que el problema afecta al material base, parece ser que por un exceso de hidrógeno durante el proceso de forja, y por tanto la empresa holandesa fabricante de las piezas de la vasija, RMD, podría haber cometido el mismo error con el material destinado a Cofrents, Gañoña y una veintena de centrales más en todo el mundo.